• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Орон нутаг дахь хүний эрхийн нөхцөл байдал

Орон нутаг Комиссоос зохион байгуулсан үйл ажиллагаа, хүний эрхийн нөхцөл ямар байгаа талаар DTV- телевизийн "Зочны цаг" мэдээллийн хөтөлбөрт Комиссын орон нутаг дахь ахлах шинжээч Ч.Нандин-Эрдэнэ оролцож мэдээлэл хүргэлээ. Ковид цар тахалтай холбоотойгоор иргэд олон нийтэд мэдээ мэдээллийг цахим хэлбэрээр хүргэж, хүний эрхийн асуудлаар зөвлөгөө мэдээллийг 24 цагийн турш шуурхай хүлээн авч ажиллаж байна.