• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Орон нутаг дахь үйл ажиллагаа

2014 оны 01 дүгээр сарын 02-ны өдрөөс эхлэн 21 аймаг Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын төлөөлөл ажиллаж эхэлсэн. Орон нутаг дахь ажилтантай 70523422 утсаар холбогдох боломжтой.