• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Орон нутгийн телевизэд ярилцлага өглөө

Иргэд олон нийтэд хүний эрхийн чиглэлээр зохион байгуулсан үйл ажиллагаа болон бусад мэдээ, мэдээллийг хүргэх, хүний эрхийн боловсрол олгох зорилгоор орон нутгийн DTV-телевизтэй хамтран ажиллах гэрээ байгуулан ажилладаг бөгөөд Охидын эрхийг хамгаалах өдрийн хүрээнд зохион байгуулсан үйл ажиллагааны талаар Комиссын орон нутаг дахь ахлах шинжээч Ч.Нандин-Эрдэнэ ярилцлага өглөө.