• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудтай хамтран ажиллаж байна

Хүний эрхийн чиглэлээр сүр бүр иргэддээ мэдээ мэдээллийг хүргэх зорилгоор орон нутгийн DSB телевизтэй хамтран ажиллаж байна. 2017 оны 01 дүгээр сарын 23-ны өдөр 2016 онд зохион байгуулсан үйл ажиллагааны товч мэдээлэл болон цаашид хийж хэрэгжүүлэх ажлын талаар ярилцлага өглөө. Тус ярилцлага нь DSB телевизийн цахим хуудсанд тавигдсан ба 950 гаруй иргэд мэдээллийг үзсэн байна.