• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Төв зам дагуу самбарт "хүүхдийн эрх"-ийн чиглэлээр мэдээлэл байршууллаа

2021 оны 10 дугаар сарын 26-ны өдөр орон нутаг дахь хамтын ажиллагааны хүрээнд хүүхдийн эрхийн чиглэлээр төв зам дагуух самбарт мэдээлэл байршууллаа. Хүүхдийн эрхийн зөрчил жил ирэх бүр нэмэгдэж харамсалтай хэрэг, кейс, тохиолдлууд гарсаар байна. Хүүхдийг бүхий л орчинд хамгаалах нь чухал.

Тус мэдээллийн самбарт хүүхдийн эрхийн чиглэлээр зөвлөгөө мэдээлэл өгөх тусгай дугааруудыг байршууллаа. Хүн бүр хүүхдийн эрхийг хамгаалагч.