• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

"Хүн бай" аянд орон нутаг дахь хамтран ажилладаг байгууллагууд нэгдлээ

Хүүхэд хамгаалал, хүүхдийн хүчирхийллийн эсрэг ажилладаг залуусын байгуулсан “Лантуун дохио” ТББ-ын зүгээс “Хүн бай” нөлөөллийн аяныг зохион байгуулсан ба аяны хүрээнд орон нутаг дахь хүний эрхийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн болон төрийн бус байгууллага, хувь хүмүүс нэгдэж хандивын аян нөлөөлийн арга хэмжээг авч хэрэгжүүлсэн. Комиссын орон нутаг дахь ажилтан төрийн болон ИНБ-ын төлөөлөлтэй 3 удаагийн уулзалт зохион байгуулж хамтран ажиллалаа.