• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Баяндун суманд ажиллав

Комиссын даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Ж.Хунангийн баталсан удирдамжийн дагуу тус аймгийн Баяндун суманд 2022 оны 05 дугаар сарын 26-ны өдөр ажиллав. Тус суманд ажиллах хугацаанд:

Сумын удирдлагуудтай уулзаж хүний эрхийн тулгамдсан асуудлын талаар санал солилцож ажиллав.

Баяндун сумын Төрийн байгууллагын 12 албан хаагчдад Хүний эрхийн тухай ойлголт, Жендерийн тухай ойголт сэдвээр нийт 3 цагийн сургалт зохион байгуулсан.

Сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн Дотуур байрны үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийж, нөхцөл байдалтай танилцаж, цаашид авах арга хэмжээний санал боловсруулан ажиллав.