• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Гарын авлага тараах материал өгөв

2017 оны 02 дугаар сарын 21-ний өдөр Хүний эрхийн Үндэсний Комиссоос эрхлэн гаргасан 12 нэрийн 60 гаруй ном, сэтгүүл, гарын авлагыг иргэд олон нийтэд хүний эрхийн талаар боловсрол олгох, мэдээлэл хүргэх зорилгоор Аймгийн төв номын сангийн эрхлэгч Ж.Цагаанд  хүлээлгэн өглөө. Цаашид хамтын ажиллагааны хүрээнд иргэдэд хүний эрхийн боловсрол олгоход хамтран ажиллахаар болов.