• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Дорнод аймаг дахь ажилтны Статистик мэдээлэл

Дорнод аймаг дахь ажилтны 2022 оны 1-5 дугаар сард хийж гүйцэтгэсэн ажлын тоон мэдээ