• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Дүн шинжилгээ хийв

Хүний эрхийн үндэсний комиссоос орон нутаг дахь эрхийн чиглэлээр сар бүр дүн шинжилгээ хийж байгаа. Өнгөрсөн 11 сард Эрүүл мэндээ хамгаалуулах, эмнэлгийн тусламж авах эрх, Эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрхийн хүрээнд дүн шинжилгээг Аймгийн эрүүл мэндийн газар, Статистикийн хэлтсийн мэдээ тайланд үндэслэн хийж гүйцэтгэлээ.