• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Дүн шинжилгээ хийж ажиллав

Тодорхой сэдвийн хүрээнд аймаг орон нутаг дахь хүний эрхийн нөхцөл байдлыг судлах ажлын хүрээнд Өсвөр насны хүүхэд, залуусын согтуурах, мансуурах, донтох байдлын талаарх мэдээллийг цуглуулан дүн шинжилгээ хийж ажиллав Дүн шинжилгээний хүрээнд тус аймаг дахь өсвөр насны хүүхдийн хар тамхи мансууруулах бодис хэрэглэхтэй холбоотой гэмт хэрэгт холбогдсон шалтгаан нөхцөл, архидан согтуурч эрүүлжүүлэгдсэн тоо баримт зэрэгт үндэслэн уг хэрэг зөрчлөөс хэрхэн урьдчилан сэргийлэх талаарх санал боловсруулан ажиллав