• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Прокуроруудад сургалт хийв

Аймгийн Прокурорын газартай хамтран ажиллах төлөвлөгөөний хүрээнд тус газрын албан хаагчдад Хүний эрхийн тухай ойлголт сэдвээр сургалт 2022 оны 05 дугаар сарын 03-ны өдөр зохион байгууллаа. Сургалтад аймгийн Прокурорын газрын 18 албан хаагч хамрагдаж, хүний эрхийн талаар ойлголт мэдээлэлтэй болсон.