• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Судалгааны ажил хамтран хийв

"Гүүд нэйборс" ТББ-тай хамтарсан удирдамжийн дагуу 2016 оны 09 дүгээр сарын 12-16-ны өдрүүдэд тус аймгийн Хөлөнбуйр сумын ерөнхий боловсролын сургууль, Хэрлэн сумын 1, 12 дугаар сургуулийн нийт 160 гаруй сурагч, 160 гаруй эцэг, эхээс "Хүүхдийн эрх хамгаалал" сэдвээр судалгаа авч ажиллалаа. Судалгааны ажлын хүрээнд тухайн сургуулийн нутаг дэвсгэр дэх Хүүхэд хамгааллын хамтарсан багийн гишүүдээс мэдээлэл авч мөн ажиллав