• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Сумдад ажилласан тухай

Дорнод аймгийн Баян-Уул, Баяндун, Цагаан-Овоо, Сэргэлэн суманд ажиллаж 54 иргэнд Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын үйл ажиллагаа, бүтэц, гомдол гаргах эрхийн талаарх эрх зүйн зохицуулалтыг танилцуулж, Хүний эрхийн Үндэсний Комиссоос гаргасан брошур, сэтгүүл, сэтгүүл, гарын авлага түгээв. Мөн 6 иргэнд хууль зүйн зөвлөгөө өгч ажиллав.