• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Сургалтад оролцов

Швейцарийн хөгжлийн агентлагаас зохион байгуулсан "Орон нутгийн хөгжилд бичил уурхайгаас оруулж буй эдийн засгийн хувь нэмэр” сэдэвт бүсийн зөвлөгөөнд 2015 оны 10 дугаар сарын 28-29-ний өдрүүдэд оролцож, Хүний эрхийн Үндэсний Комиссоос 2013 онд Баянхонгор, Говь-Алтай, Ховд аймгийн 8 суманд бичил уурхайн салбар дахь хүний эрхийн төлөв байдлын талаар хийсэн судалгаа, нөлөөллийн ажлын тайлангийн тухай мэдээллийг оролцогчдод хүргэв.