• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Сургалтад хамрагдав

Хүний эрхийн үндэсний комисс, Үйлдвэрчний эвлэл, Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар, Фридрих эбертийн сан хамтран 2016 оны 05 дугаар сарын 26-27-ны өдрүүдэд Сүхбаатар аймагт "Хөдөлмөрлөх эрх" сэдэвт бүсийн сургалтад оролцож, өмнө гарсан зөвлөмжийн хүрээнд хэрхэн хамтран ажилласан, цаашид авах арга хэмжээний саналыг илэрхийлэв.