• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Сургалт зохион байгуулав

"Байгалийн нөөцийн менежмент бүхий хамгаалалттай газар нутгийн сүлжээ" төслийн газартай хамтран 2016 оны 10 сарын 28 ны өдөр Дорнод аймгийн Цагаан-Овоо Баяндун сумын нийт 12 эмэгтэй гишүүдэд тус тус "Хүний эрх”, "Жендерийн эрх” сэдвээр сургалт зохион байгуулав.