• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Сургалт зохион байгуулав

Шүүхийн ерөнхий зөвлөлөөс Дорнод, Хэнтий, Сүхбаатар аймгийн Шүүхийн захиргааны ажилтнуудад сургалт зохион байгуулж байгаа бөгөөд тус арга хэмжээний хүрээнд “Жендэр ба хүний эрх” сэдвээр 1 цаг 30 минутын сургалтыг 2022 оны 04 дүгээр сарын 11-ны өдөр хийж гүйцэтгэлээ.

Сургалтад Хэнтий, Дорнод, Сүхбаатар аймгийн Шүүхийн захиргааны 45 албан хаагчид хамрагдлаа.