• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Хууль сурталчилав

2016 оны 12 сарын 06-08-ны өдрүүдэд Баян-Уул, Баяндун Сэргэлэн, Цагаан-Овоо, Дашбалбар сумдад аймгийн Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зөвлөлийнхөнтэй хамт хууль сурталчилан ажиллалаа. Хууль сурталчилах ажлын хүрээнд ХЭҮК-ийн үйл ажиллагааны талаар иргэдэд мэдээлэл хүргэж, гарын авлага тараан ажиллав.