• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

хууль сурталчилан ажиллав

  • Аймгийн ИТХ-аас баталсан Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэхтэй холбоотой 3 хөтөлбөрийн нээлт, танилцуулах үйл ажиллагааны хүрээнд 2019 оны 02 дугаар сарын 22-ны өдөр 30 гаруй иргэдэд Комиссын үйл ажиллагаа сурталчилан, 25 ширхэг гарын авлага тараан ажиллав.