• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Хууль сурталчилан ажиллаж байна

Дорнод аймгийн Өмгөөлөгчдийн зөвлөлөөс зохион байгуулж буй "Хууль сурталчилах аян"-ны хүрээнд аймгийн төв талбайд Аймгийн шүүх, Прокурорын газар, өмгөөлөгчтэй хамтран иргэдэд хууль зүйн зөвлөгөө өгөх, сурталчилах ажлыг 2016 оны 09 сарын 20-30-ны өдрүүдэд хийж гүйцэтгэхээр ажиллаж байна