• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Хяналт шалгалтаар Увс аймагт ажиллав

Комиссын даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч, гишүүн Ж.Хунангийн баталсан удирдамжийн дагуу 2022 оны 06 дугаар сарын 09, 10-ны өдөр Увс аймагт ажиллав. Ажиллах хугацаандаа Комиссын Гомдол хяналт шалгалтын хэлтсийн даргын үүргийн түр орлон гүйцэтгэгч, ахлах референт Г.Ууганбаатар, референт Х.Наранцэцэг, ахлах шинжээч Д.Гантулга нартай хамтран дараах ажлыг хийж гүйцэтгэлээ.

  • Увс аймгийн Засаг даргын тамгын газарт Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн хэрэгжилтэд,
  • Хүүхдийн эрхийн хууль зүйн хорооноос гэмт хэрэг, зөрчил үйлдсэн гэж сэжиглэгдэж, мөрдөн шалгагдаж байгаа, гэмт хэргийн гэрч хохирогч болсон, ял шийтгүүлсэн , албадлагын арга хэмжээ авагдсан, шийтгэгдсэн хүүхдэд үзүүлж буй үйл ажиллагаанд,
  • Улаангом Политехникийн коллежийн Дотуур байранд амьдарч буй хүүхдүүдийн эрх, эрх чөлөөний хэрэгжилтэд
  • Увс аймгийн Дулааны 2 дугаар станц ТӨХКийн ажилтнуудын Хөдөлмөрлөх эрх, хөдөлмөрийн харилцаан дахь ялгаварлан гадуурхалт, дарамт хүчирхийллээс ангид байх эрхийн хэрэгжилт, жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн хэрэгжилтийг шалгаж ажиллав.