• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Хяналт шалгалт хийв

Комиссын даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Ж.Хунангийн баталсан удирдамжийн дагуу Дорнод аймгийн Баян-Уул суманд байрлах Хилийн 0275 дугаар ангид 2022 оны 05 дугаар сарын 25-ны өдөр хяналт шалгалтыг хийж ажилласан. Хяналт шалгалтаар тус ангийн албан хаагчдын ажиллах орчин нөхцөл, хөдөлмөрийн харилцаатай холбоотой асуудлыг шалгаж цаашид авах арга хэмжээний санал боловсруулан ажиллав