• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Хүний эрхийн дүн шинжилгээ хийв

Аймаг, орон нутаг дахь хүний эрхийн нөхцөл байдлыг судалж, мэдээллийн сан бүрдүүлэх ажлын хүрээнд дүн шинжилгээ хийж ажиллав. Дүн шинжилгээний хүрээнд тус аймаг дахь хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний нөхөн үржихүй, өсвөр насны охидын жирэмслэлт, насанд хүрээгүй хүүхдийг хүчиндэх гэмт хэргийн мэдээллийг хөндөж, цаашид анхаарах асуудлын талаар санал боловсруулан ажиллав