• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Хүний эрхийн талаар мэдээлэл хийв

Аймгийн Засаг даргын тамгын газрын хүсэлтээр тус газрын 60 гаруй ажилтан албан хаагчдад 2017 оны 02 дугаар сарын 22-ны өдөр 30 минутын хугацаанд Хүний эрхийн Үндэсний комиссын үйл ажиллагаа болон хүний эрхийн талаарх товч ойголтыг хүргэж ажиллав.