• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Цагдаагийн албан хаагчдад сургалт зохион байгуулав

Цагдаагийн алба хаагч болон хуулийн байгууллагуудын ажилтан, алба хаагчдын хүний эрхийн ойлголт мэдлэгийг дээшлүүлэх, өдөр тутмын үйл ажиллагаанд хүний эрхэд суурилсан хандлагыг төлөвшүүлэх, хүний эрхийг түгээн дэлгэрүүлэх, хүний эрхийн хамгаалагч-цагдааг урамшуулах зорилгоор "Хариуцлагатай алба хаагч" аяныг Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комисс Цагдаагийн Ерөнхий газар хамтран 2020 оны 8 дугаар сарын 28-наас эхлэн улс орон даяар зохион байгуулж байгаа билээ.

Уг аяны хүрээнд 2020 оны 09 дүгээр сарын 10-ны өдөр аймгийн цагдаагийн газрын сумдын хэсгийн төлөөлөгчдөд Эрүү шүүлтээс ангид байх эрхийн хүрээнд 1 цагийн сургалт зохион байгуулав.