• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

ЦАГДААГИЙН АЛБА ХААГЧДАД СУРГАЛТ ХИЙВ

Аймгийн Цагдаагийн газрын албан хаагчдад 2022 оны 05 дугаар сарын 6-нд “Төрийн албан хаагчийн ёс зүй” сэдвээр 1 цагийн сургалт зохион байгуулсан. Сургалтад тус газрын 100 орчим албан хаагч хамрагдаж, төрийн албан хаагчийн ёс зүйн талаар мэдлэгээ дээшлүүлсэн болно