• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Шалгалт хийв

Хүний эрхийн үндэсний комиссын даргын баталсан удирдамжийн дагуу 2016 оны 05 дугаар сарын 23-ны өдөр Зэвсэгт хүчний 327 дугаар ангид Цэргийн албан хаагчдийн амьдарч буй орчин нөхцөл, хоол хүнс, эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ, сурч боловсрох, хөдөлмөрлөх, халдашгүй чөлөөтэй байх эрхийн хэрэгжилтэд хяналт шалгалт, судалгааг хийж гүйцэтгэлээ.