• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх албанд хяналт шалгалт хийлээ

Хүний эрхийн үндэсний комиссын даргын баталсан удирдамжийн дагуу 2017 оны 04 сарын 13-14-ний өдрүүдэд Дорнод аймгийн Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх албаны Цагдан хорих байрны үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийж гүйцэтгэлээ.Хяналт шалгалтаар илэрсэн нөхцөл байдлын талаар илтгэх хуудас боловсруулан хүргүүлэн ажиллав