• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Аймгийн жендэрийн салбар хороо хуралдлаа

Аймгийн жендэрийн салбар хорооны гишүүдийн хурлыг 2020 оны 08 дугаар сарын 24-ны өдөр зохион байгууллаа. Жендэрийн салбар хороонд Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын Дундговь аймаг дахь референт гишүүнээр ажилдаг. Салбар хорооны хуралд Жендэрийн үндэсний хорооны нарийн бичгийн дарга бөгөөд ажлын албаны дарга Т.Энхбаяр оролцож, гишүүдийн тулгамдсан асуудал болон хамтын ажиллагааг хэрхэн сайжруулж ажиллах талаар гишүүдэд зөвлөгөө өглөө. Мөн жендэрийн эрх тэг байдлыг хангах аймгийн дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, салбар хорооноос 2020 онд хийх ажлын төлөвлөгөө хэлэлцлээ.