• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Гэр бүлийн хүчирхийллийн нөхцөл байдлыг тогтоох хяналт шалгалт хийлээ

Аймгийн Цагдаагийн газар, ГБХЗХГазар, Сайнцагаан сумын Хамтарсан багийн гэр бүлийн хүчирхийллийн зөрчил, гэмт хэргийн дуудлага, мэдээлэл, түүний шийдвэрлэлт, гэр бүлийн хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх ажил "Хамтарсан баг"-ийн үйл ажиллагаа, батлагдсан төсөв, хохирогчдын аюулгүй байдлыг хангах нэг түр хамгаалах байрын үйл ажиллагаа, үзүүлж буй үйлчилгээ, түүний санхүүжилт, үйлчилгээ авч буй иргэний хуулиар баталгаажсэн эрхийн хэрэгжилтийг газар дээр нь шалгалаа.