• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Дундговь аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн албан хаагч нарт сургалт хийлээ

Дундговь аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн албан хаагч нарт "Хүний эрхэд суурилсан хандлага” сэдэвт сургалтыг 2019 оны 03 дугаар сарын 05-ны өдөр зохион байгууллаа. Сургалт аймгийн Засаг даргын тамгын газрын хурлын бага тамхимд болж, нийт 24 хүн оролцож, үүнээс 15 эмэгтэй, 9 эрэгтэй хүн хамрагдлаа.