• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Дундговь аймгийн хүүхдийн тоо

Дундговь аймгийн хэмжээнд нийт 16254 хүүхэдтэй, үүнээс эрэгтэй-8385, эмэгтэй-7869 хүүхэдтэй байна. Шинээр төрсөн хүүхэд 1172, 1-5 насны 5336, 6-11 насны 5398, 12-14 насны 2215, 15-17 насны 2133 хүүхэд бүртгүүлтэй байна.