• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Дундговь аймгийн эмэгтэйчүүдийн тоон мэдээлэл

Дундговь аймгийн эмэгтэйчүүд 2020 оны байдлаар аймгийн нийт хүн амын 23 278 буюу 49.9 хувь нь эмэгтэйчүүд байна. Тэдгээрийн 7.8 хувь нь өрх толгойлсон эмэгтэйчүүд бөгөөд 46.6 хувь нь аймаг сумын төвд, 53.4 хувь нь хөдөө амьдардаг. 2020 оны байдлаар аймгийн хэмжээнд алдарт эхийн одонтой 3765 эх байгаагийн 1474 нь алдарт эхийн 1-р одонтой эхчүүд байна.