• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Дэлгэрхангай суманд ажиллаа

Дундговь аймгийн Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх алба, Хууль зүйн туслалцааны төвийн аймаг дахь улсын өмгөөлөгч нартай хамтран Дэлгэрхангай суманд 2017 оны 04 дүгээр сарын 18-ны өдөр ажиллаа. Үдээс өмнө буюу 09-12 цаг хүртэл иргэдэд үнэ төлбөргүй зөвлөгөө өгч, үдээс хойш сургалтууд зохион байгуулав. Дэлгэрхангай сумын иргэд болон төрийн байгууллагын албан хаагч нарт ХЭҮК-ын танилцуулга болон Хүний эрхийн тухай ойлголт сургалтыг зохион байгууллаа. Сургалтыг сумын ЗДТГ-ын хурлын танхим, сургуулийн зааланд тус тус явуулж нийт 38 хүн оролцлоо. Сумын ЗДТГ, Сургууль, Цэцэрлэг, Соёлын төвийн номын сан, Эрүүл мэндийн төвүүдэд комиссоос гаргасан номнуудыг байгууллагуудын номын санд хүлээлгэн өглөө.