• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Ерөнхий боловсролын 1,2,4,5-р сургуулийн охидод сургалт хийлээ

Дундговь аймгийн Цагдаагийн газар болон Лидер сурагч академийн тэргүүн Н.Сарнай нартай хамтран "Олон улсын охидын өдөр"-өөр Сайнцагаан сумын ЕБС-ын 1,2,4,5 дугаар сургуулиудын40 охидод "Хүний эрхийн тухай ойлголт", "Хүүхдийн эрх ба хамгаалал" сэдвээр сургалт хийлээ. Сургалтыг 2018 оны 10-р дугаар сарын 11-ний 16-18.30 цагийн хооронд зохион байгуулав. Мөн охидын тулгамдсан асуудлаар хэлэлцүүлэг зохион явууллаа.