• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Зөв дадал-Ногоон ирдээдүй сарын аянд аймгийн төрийн албан хаагч нар оролцлоо

Улсын хэмжээнд зохион байгуулагдаж буй "Зөв дадал-Ногоон ирээдүй" сарын аяны хүрээнд Дундговь аймгийн төрийн байгууллагууд нэгдэж Зөв дадлыг нийтэд түгээлээ.

Сайнцагаан сумын Засаг даргын А/101 захирамжийн хүрээнд БҮХ НИЙТИЙН УГААЛГА, ЦЭВЭРЛЭГЭЭ арга хэмжээ 05 сарын 11-13-ны өдрүүдэд зохин байгуулагдаж 58 байгууллагын 1056 албан хаагчийг нэгдүүлж 2500га талбайн нийтийн эзэмшил газарт тархсан 49.3 тн хогийг цэвэрлэж байгаль орчны бохирдлыг бууруулж ажиллалаа.