• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Монгол Улс дахь хүний эрх, эрх чөлөөний байдлын талаарх 19 дэх илтгэлийг холбогдох төрийн болон төрийн бус байгууллагуудад түгээлээ

Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын аймаг дахь ажилтан Монгол Улс дахь хүний эрх, эрх чөлөөний байдлын талаарх 19 дэх илтгэлийг аймгийн Прокурор, Цагдаагийн газар, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар, Гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газар, Сайнцагаан сумын ЗДТГазар, Үйлдвэрчний эвлэлийн холбоо, Мэрит төсөл зэрэг газруудад түгээлээ. Аймгийн Үйлдвэрчний холбоо, Мерит төсөлтэй хамтран ажиллах санал солилцож уулзлаа. .