• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

"НОМ ХАНДИВЛАХ САЙХАН"ЭВЕНТ АРГА ХЭМЖЭЭНД НОМ ХАНДИВЛАЛАА

Сумдын номын сангуудад шинэ номын хөрөнгө оруулалт хийх зорилгоор Аймгийн ИТХ-аас “Ном хандивлах сайхан” эвент арга хэмжээг 01 сарын 23-ны өдөр зохион байгууллаа. Тус арга хэмжээнд ЗДТГ болон засаг даргын эрхлэх хүрээний агентлагуудын ажилтан, албан хаагчид оролцож, 150 гаруй ном хандивласан байна. Мөн Хүний эрхийн Үндэс

327321075_2899210583547937_6885908906507230770_n.jpg

ний Комиссоос хэвлэн гаргасан хүний эрхийн номнуудыг хүлээлгэн өглөө.