• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Нээлттэй хаалганы өдөрлөг боллоо

ХЭҮК-ын орон нутгийн ахлах мэргэжилтэн, ҮЭХолбоо, МХГ, Хөдөлмөрийн хэлтэстэй хамтран "Ажлын байрны хөдөлмөрийн эрүүл мэндийг сайжруулах" ХАБЭА-н сарын аяны нээлтийн ажиллагааг 2016 оны 04-р сарын 01-ний өдөр Мандал худалдааны тайлбайд хийлээ. Энэ сарын аяны хүрээнд хийх ажлын төлөвлөгөөгөө танилцууллаа. Нээлтийн ажиллагаанд Хүний эрхийн үндэсний комиссын танилцуулга, Хүний эрхийн эмхэтгэл ном, Хүний эрхийн брошурыг тус бүр 25 ш иргэдэд тараалаа.