• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Сумдын багийн Засаг дарга нарт мэдээлэл хийлээ

Дундговь аймгийн сумдын Багийн Засаг дарга нарыг чадавхжуулах цугларалт 2017 оны 03-р сарын 20-23-ны өдрүүдэд аймгийн  ЗДТГ-ын хурлын танхимд боллоо. Сургалтын хөтөлбөрийн дагуу 2017 оны 03-р сарын 22-ны өдөр ХЭҮК-ын болон  аймаг дахь ажилтан  2016 онд зохион байгуулсан ажлаа танилцуулж, цаашид хамтран ажиллах боломжтой талаар мэдээлэл хийлээ.  ХЭҮК-ын танилцуулга олшруулж, нийт 65 багийн Засаг дарга нарт тараалаа.