• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Сургалт зохион байгууллаа

Дундговь аймгийн Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх албаны хүсэлтээр 2017 оны 05 дугаар сарын 10-ны өдөр "Эрүүл шүүлтээс ангид байх", "Хоригдлуудтай харьцах наад захын жишиг дүрэм" сэдвээр сургалт зохион байгууллаа. Сургалтанд нийт 10 албан хаагч хамрагдлаа.