• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Сургалт зохион байгууллаа

 Мэдээлэл холбооны сүлжээ ХХК-ны Дундговь аймгийн газрын хамт олонд 2017 оны 05 дугаар сарын 05-ны өдөр ХЭҮК-ын танилцуулга болон Хүний эрхийн ойлголт сургалтыг зохион байгуулав. Сургалтанд нийт 12 ажилчид хамрагдлаа.