• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Сургалт зохион байгууллаа

Аймгийн мэргэжлийн хяналтын хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын хяналтын "Зохистой хөдөлмөр-2017" сэдэвт  5 дугаар сарын 15-наас 6 дугаар сарын 15-ны  сарын аяныг зохион байгуулж, Хүний эрхийн үндэсний комиссын аймаг дахь ажилтан ажлын хэсэгт орон хамтран ажиллаа. Энэ аяны хүрээнд хүний эрхийн ойлголтыг нэмэгдүүлэх зорилгоор Цэргийн ангийн алба хаагчдад нарт "Хүний эрхийн ойлголт" сургалтыг 2017 оны 6 дугаар сарын 08-ны өдөр явууллаа. Сургалт мэргэжлийн хяналтын хурлын танхимд болж, нийт 20 хүн хамрагдлаа.