• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Сургалт зохион байгууллаа

Дундговь аймгийн Хөдөө аж ахуй газар Хүний эрхийн үндэсний комиссын Дундговь аймаг дахь ажилтанд хүний эрхийн сургалт авах захиалга өгсөн дагуу албан хаагч нарт ХЭҮК-ын танилцуулга болон "Хүний эрхийн ойлголт" сургалтыг 2017 оны 09 дүгээр сарын 18-ны өдөр зохион байгууллаа. Сургалт аймгийн Хөдөө аж ахуй сургалтын танхимд болж , нийт 15 хүн оролцлоо.