• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Сургалт зохион байгууллаа

Дундговь аймгийн Дэрэн сумын Засаг даргын урилгаар ЗДТГ, Эрүүл мэндийн төв, ЕБС, СӨБ-ын байгууллагуудын төлөөлөл болсон нийт 30 залуучуудад 2015 оны 11-р сарын 11-ний өдөр Хүний эрхийн ойлголт, Хүний эрхийн түгээмэл тунхаглал, Залуучууд хүний эрхийг сахиулах хариуцлага зэрэг сэдвээр сургалт зохион байгууллаа. Сургалтыг ХГБХХэлтэстэй хамтран ажиллаж, сургалтыг Дэрэн сумын Засаг дарга бүх зардлыг хариуцлаа. Сургалтанд оролцогчдод Хүний эрхийн ойлголт гарын авлагыг тараалаа.