• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Хуралд оролцлоо

Дундговь аймгийн Сайнцагаан сумын Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ажлын зохицуулах зөвлөлийн хурал 2018 оны 01 дүгээр сарын 17-ны өдөр боллоо. Тус хуралд Хүний эрхийн Үндэсний комиссын Дундговь аймаг дахь ажилтан оролцож, хамтран ажиллах ажлын саналаа төлөвлөгөөнд нь тусгууллаа. Хурлаар Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ажлын зохицуулах зөвлөлийн 2017 онд хэрэгжүүлсэн ажлын тайлан, 2018 онд хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөг баталлаа.