• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Хүүхдийн эрхийн хамгааллын чиглэлээр хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа

НҮБ-ын Хүний эрхийн зөвлөлөөс "Хүүхдийн эрхийг хамгаалах чиглэлээр” өгсөн зөвлөмжийг орон нутгийн дунд хугацааны хэрэгжилтийн хэлэлцүүлгийг Хүүхэд эрхийг хамгаалал чиглэлээр хэлэлцүүлгийг зохион байгууллаа. Хэлэлцүүлэгт Сургуулийн нийгмийн ажилтнууд, сумын багийн нийгмийн ажилтан, Цагдаагийн газрын хүүхдийн байцаагч, төрийн бус байгууллага, Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газрын ажилчид оролцлоо. Хэлэлцүүлгийг Хууль эрх зүйн орчин, хүүхдийн хөдөлмөр, хүүхдийн хамгааллын талаар хэлэлцлээ. Хэлэлцүүлгийн тэмдэглэлийг холбогдох хүмүүст хугацаанд хүргүүлэв.