• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Хөдөлмөрийн хүрээний дарамт, хүчирхийллийн онлайн сургалтад оролцлоо

Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын дэмжлэгтэйгээр Европын холбооны санхүүжилтээр Хөдөлмөрийн хүрээн дэх хүчирхийлэл, дарамтын талаарх олон улсын хөдөлмөрийн хэм хэмжээ сэдэвт онлайн сургалт зохион байгуулагдлаа.

Энэ арга хэмжээнд МҮЭ-ийн холбооны гишүүн байгууллагууд, ОУХБ-ын конвенцийн хэрэгжилтийг дэмжих хорооны гишүүд, МАОЭНХ, ХЗДХЯ, ХЭҮК, МХЕГ, ЖҮХ, ИНБ-ын төлөөлөл, МҮЭ-ийн хуульч өмгөөлөгчийн багийн гишүүдээс бүрдсэн 60 орчим хүн оролцож мэдээлэл авч, санал бодлоо солилцлоо.

Ингээд хөтөлбөрийн дагуу ОУХБ-ын Олон улсын хөдөлмөрийн хэм хэмжээ, хөдөлмөрийн хуулийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Алэйн Пельс ОУХБ-ын “Хөдөлмөрийн хүрээний дарамт, хүчирхийллийн тухай” 190 дүгээр конвенц, 206 дугаар зөвлөмжийг танилцуулж, МҮЭ-ийн холбооны Хөдөлмөрийн хяналт, хуулийн бодлогын газрын дарга Ц.Отгонтунгалаг “МҮЭ-ийн холбооны мэдээллийн кампанит ажил”-ын талаар товч мэдээлэл хийж, нийгмийн түншлэгч талууд болон ЖҮХ, МХЕГ, ХЭҮК, АББД-тай тэмцэх ИНБ-уудын эвслээс өөрсдийн үйл ажиллагааг танилцуулан мэдээлэл хийлээ.