• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Эрх зүйн хөтөч нарт сургалт зохион байгууллаа.

"Бүх нийтийн эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх үндэсний хөтөлбөр"-ийг хэрэгжүүлэх хүрээнд бэлтгэгдсэн 15 сумын нийт 60 эрх зүйн хөтөч нарын хууль, эрх зүйн мэдлэг боловсролыг дээшлүүлэх давтан сургалтыг 2021 оны 05 дугаар сарын 11-ний өдөр аймгийн Хууль, эрх зүйн хэлтэс болон бусад төрийн байгууллагууд хамтран цахимаар явууллаа. Уг сургалтад "Хүний тухай ойлголт", "Жендэрийн тэгш байдал ба хүний эрх" сэдвээр сургалтыг зохион байгууллаа. Хамтран ажилласан аймгийн ЗДТГ-ын Хууль, эрх зүйн хэлтсийн хамт олондоо баярлалаа.

183968749_2823793774529507_1186524622402839375_n.jpg